prev next

Wszystkie otrzymane przedmioty i uzyskane środki finansowe są w całości przeznaczone na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem oraz utrzymanie Centrum Wspólnotowego w Przedmieściu Czudeckim

Jeśli bliskie Ci są wartości solidarności społecznej i podzielasz nasze przekonanie, że inwestycja w człowieka jest najlepszą inwestycją to Zapraszamy do współpracy i podejmowania wspólnych działań na rzecz realizacji naszej misji. Zasadniczym celem powołania Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc wszystkim osobom, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych w celu przywrócenia i doświadczenia wartości płynącej ze wspólnej pracy i życia w ramach realizacji celów statutowych.

dotpay_b5_145x252png 

prev next
prev next

Powszechny manifest Ruchu Emmaüs:

Przyjęty 24 maja 1969 roku w Bernie przez Pierwsze Zgromadzenie Międzynarodowe Ruchu Emaus

Preambuła

Emaus to nazwa osady w Palestynie, w której zrozpaczeni ludzie odzyskali nadzieję. Oznacza ona dla nas wszystkich, wierzących i niewierzących, nasze wspólne przekonanie, że jedynie miłość może nas połączyć i poprowadzić razem naprzód.

Ruch Emaus zrodził się w listopadzie 1949 roku w wyniku spotkania:

  • ludzi, którzy zdali sobie sprawę ze swego uprzywilejowanego położenia i z odpowiedzialności społecznej w obliczu niesprawiedliwości, oraz
  • ludzi, którzy nie mieli już, po co żyć,

przy czym jedni i drudzy postanowili połączyć swoją wolę i czyny by wzajemnie się wspomagać oraz nieść pomoc cierpiącym w przekonaniu, że właśnie ratując innych człowiek ratuje siebie samego.
W tym celu powstały wspólnoty, które pracują, by żyć i dawać. Powstały oprócz tego grupy przyjaciół i wolontariuszy, walczących w sferze publicznej i prywatnej.

1. Nasze Prawo

jest tym, od którego dla całej ludzkości zależy wszelkie życie warte przeżycia, wszelki prawdziwy pokój oraz radość każdego człowieka i każdej społeczności:
Zanim zadbasz o siebie, zadbaj o wszystkich tych, którzy są mniej szczęśliwi od ciebie. Służ w pierwszym rzędzie najbardziej cierpiącym.

2. Jesteśmy pewni

że poszanowanie tego prawa powinno przyświecać wszelkim poszukiwaniom sprawiedliwości, a co za tym idzie - pokoju między ludźmi.

3. Nasz cel

to działanie na rzecz tego, by każdy człowiek, każda społeczność, każdy naród mógł żyć, realizować się i spełniać poprzez wymianę i dzielenie się, jak również poprzez równą godność.

4. Nasza metoda

polega na tworzeniu, wspieraniu i inspirowaniu działalności ośrodków, w których wszyscy, w poczuciu wolności i szacunku, mogą sprostać swoim potrzebom i wzajemnie się wspomagać.

5. Nasz podstawowy sposób działania

to - wszędzie gdzie to możliwe - praca polegająca na zbieraniu przedmiotów i przywracaniu im wartości użytkowej oraz pomnażanie możliwości pilnych działań na rzecz najbardziej cierpiących.

6. Wszelkie inne sposoby działania

prowadzące do przebudzenia sumień i rzucające wyzwanie, powinny być również podejmowane, by służyć i zachęcać do służenia, w pierwszym rzędzie najbardziej cierpiącym poprzez dzielenie ich trudów i zmagań - w sferze prywatnej i publicznej - aż do zniesienia przyczyn wszelkiej nędzy.

7. Nasza wolność

W wykonywaniu swoich zadań Emaus nie jest podporządkowany żadnemu ideałowi, prócz tego, który został wyrażony w niniejszym manifeście, ani żadnej władzy, prócz tej, która konstytuowana jest w łonie Ruchu zgodnie z jego własnymi zasadami działania. Emaus działa zgodnie z przyjętą przez Narody Zjednoczone Deklaracją Praw Człowieka oraz słusznymi prawami każdej społeczności i każdego narodu, bez rozróżnień politycznych, rasowych, językowych, duchowych czy jakichkolwiek innych. Od osób pragnących uczestniczyć w naszym działaniu nie można wymagać niczego, prócz akceptacji treści niniejszego manifestu.

8. Nasi członkowie

Niniejszy manifest stanowi prostą i precyzyjną podstawę działalności Ruchu Emaus. Musi być przyjęty i stosowany przez każdą grupę pragnącą być aktywnym członkiem Ruchu.

Z kart historii Emmaus International 

Wrzesień 1988 r

Szósty światowy zespół ustalił wytyczne polityczne dla ruchu. 

VI zgromadzenie światowe, które odbyło się w Weronie we Włoszech, przyjęło nowy zestaw wytycznych i propozycji dotyczących ruchu jako całości. Kilka organizacji z Afryki Zachodniej zostało zaproszonych jako obserwatorzy.


Lata 90

Organizacje powstały w Afryce Subsaharyjskiej i Europie Wschodniej. Nawiązano stosunki robocze między organizacjami członkowskimi ruchu.

Międzynarodowa konferencja Emmaus, która odbyła się w Beninie w 1989 r., Zapoczątkowała nowy start Emmaus w Afryce po odejściu organizacji Emmaus z Rwandy. Pierwsze organizacje znajdowały się w Beninie, niedaleko Porto Novo i Cotonou oraz w Burkina Faso.

1996

Światowe zgromadzenie na temat "W solidarności dla sprawiedliwości".

8. światowe zgromadzenie Emmaus International odbyło się w siedzibie UNESCO i przyjęło dwa kolejne teksty założycielskie. "Zasady Emaus i karta członkowska" wyjaśnia wspólne cele ruchu, co odróżnia go od innych organizacji oraz prawa i obowiązki organizacji członkowskich. "Solidarność i zobowiązania polityczne" wyjaśnia podstawowe wartości ruchu, wyzwania dnia i proponuje kierunki działań na rzecz zmian.

2003

Zgromadzenie światowe w Ouagadougou wyznaczyło ważny punkt zwrotny w historii Emmaus International, rozpoczynając proces decentralizacji ruchu. Po debatach na temat "Mówienia i działania razem" przyjęto oświadczenie końcowe, w którym mowa jest o dostępie ubogich do praw podstawowych.

2005

Rozpoczął się projekt nowej dystrybucji regionalnej, która została przyjęta w 2003 roku. Od tego momentu ruch składał się z czterech regionów: Afryki, obu Ameryk, Azji i Europy.


22 stycznia 2007 r

Śmierć Abbé Pierre'a, założyciela ruchu Emmaus.