• Jesteśmy osobami z różnymi trudnościami, które wspierając się wzajemnie podejmują odważną próbę odbudowy własnego życia oraz pracę na rzecz społeczności lokalnej,
  • uczciwą i konkretną pracą stopniowo odzyskujemy zaufanie do siebie i rozwijamy indywidualne predyspozycje,
  • naszym obecnym domem jest wspólnota – miejsce i przestrzeń w której my często osoby dotąd bez adresu, bezrobotne, samotne, bezsilne wobec nałogów, a w rezultacie wykluczone społecznie - spotkaliśmy ludzi w podobnej sytuacji życiowej,
  • mimo dotychczasowych niepowodzeń uczymy się na nowo funkcjonować w społeczeństwie i rozwijać zawodowo,
  • nieodpłatnie, własnym transportem w ramach zbiórki publicznej odbieramy wszelkie rzeczy używane,
  • zebranym rzeczom przywracamy wartość użyteczną - dając im nowe życie odzyskujemy własne,
  • prowadzimy kiermasze w Rzeszowie i Przedmieściu Czudeckim, gdzie zebrane przez nas przedmioty są sprzedawane z przeznaczeniem wszystkich uzyskanych środków na cele statutowe stowarzyszenia,
  • wybudowaliśmy własny dom i kiermasz wspólnoty w Przedmieściu Czudeckim (11 km. od Rzeszowa) gdzie docelowo może zamieszkać 20-25 osób,
  • powstały w nim warsztaty tematyczne służące aktywizacji społecznej i zawodowej osób.

 

Mieszkamy i pracujemy we wspólnocie !

Wspólnota

Wspólnota

Stowarzyszenia "Emaus-Rzeszów"

ttp://www.facebook.com/kiermaszemausrzeszow

Kontakt: 

Centrum Wspólnotowe

Stowarzyszenie "Emaus-Rzeszów"

Przedmieście Czudeckie 406 b

38-120 Czudec

email: centrum@emausrzeszow.pl

(c)2019, Wszelkie Prawa Zastrzeżone  Stowarzyszenie  "Emaus-Rzeszów"

 

Polityka prywatności

 

Odwiedź  nas

Ul. Stefana Batorego 22

35-005 Rzeszów

 

Przedmieście Czudeckie 406 b

38-120 Czudec

Skontaktuj się z nami

emaus@emausrzeszow.pl

+48 17 859 03 29