Przekaż 1 %W nowym 2019 roku po raz kolejny mogą Państwo zdecydować o przekazaniu 1% swego podatku organizacji pożytku publicznego. Będziemy zaszczyceni, jeżeli wybiorą Państwo naszą Organizację. Stowarzyszenie "Emaus-Rzeszów" jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000254532 (patrz strona Ministerstwa Sprawiedliwości). Oznacza to, że zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy z Państwa może zadecydować o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego na wsparcie naszych działań. 

JAK TO ZROBIĆ? 

Wystarczy wejść na udostępniony pod spodem  link i postępować według opisanej instrukcji i złożyć zeznanie podatkowe elektronicznie lub tradycyjnie w formie papierowej do swojego Urzędu Skarbowego.W deklaracji PIT zostanie automatycznie wpisany nr KRS naszej organizacji, na rzecz której przekazują Państwo jeden procent własnego podatku za poprzedni rok.

W imieniu naszych podopiecznych z góry dziękujemy za zaufanie i wpłaty!Rozliczenie PIT 2018 

elektronicznie z PITax.pl

Rozliczenie PIT 2018 online z PITax.pl. Rozliczamy każdy rodzaj dochodów; dochody z emerytur, z pracy, z zagranicy, z działalności gospodarczej, ze sprzedaży nieruchomości, czy dochody z papierów wartościowych. Nie wiesz, jak wypełnić PIT - wystarczy, że odpowiesz na parę prostych pytań, a program do PIT na podstawie odpowiedzi wybierze właściwy druk PIT oraz wyliczy odpowiednią wysokość podatku wraz z należnymi Ci ulgami. Rozliczenie PIT 2018 przez internet z PITax.pl jest proste!ZA OKAZANE WSPARCIE 

początki emaus w Rzeszowie


Wspólnota

 • Jesteśmy osobami z różnymi trudnościami, które wspierając się wzajemnie podejmują odważną próbę odbudowy własnego życia oraz pracę na rzecz społeczności lokalnej,
 • uczciwą i konkretną pracą stopniowo odzyskujemy zaufanie do siebie i rozwijamy indywidualne predyspozycje,
 • naszym obecnym domem jest wspólnota – miejsce i przestrzeń w której my często osoby dotąd bez adresu, bezrobotne, samotne, bezsilne wobec nałogów, a w rezultacie wykluczone społecznie - spotkaliśmy ludzi w podobnej sytuacji życiowej,
 • mimo dotychczasowych niepowodzeń uczymy się na nowo funkcjonować w społeczeństwie i rozwijać zawodowo,
 • nieodpłatnie, własnym transportem w ramach zbiórki publicznej odbieramy wszelkie rzeczy używane,
 • zebranym rzeczom przywracamy wartość użyteczną - dając im nowe życie odzyskujemy własne,
 • prowadzimy kiermasze w Rzeszowie i Przedmieściu Czudeckim, gdzie zebrane przez nas przedmioty są sprzedawane z przeznaczeniem wszystkich uzyskanych środków na cele statutowe stowarzyszenia,
 • wybudowaliśmy własny dom i kiermasz wspólnoty w Przedmieściu Czudeckim (11 km. od Rzeszowa) gdzie docelowo może zamieszkać 20-25 osób,
 • powstały w nim warsztaty tematyczne służące aktywizacji społecznej i zawodowej osób.
   

Mieszkamy i pracujemy we wspólnocie !