Kontakt

Stowarzyszenie "Emaus-Rzeszów"                                                                                   

35-005 Rzeszów, ul. Stefana Batorego 22                                                                      

tel. 17 859 03 29                                                                                                                     

emausrzeszow@interia.pl                                                                                                  
KRS 000254532 
REGON  180124610

NIP  8133451088

Centrum Wspólnotowe Stowarzyszenia "Emaus-Rzeszów"
38-120 Czudec, Przedmieście Czudeckie 406 b
tel. 510-114-379
centru@emaus.hub.pl